Books by date from 1640 - 1900 plus list of replica from 1409 - 1736.

 

BOOKS ARE NOT FOR SALE

UPDATE: 2020-08-11

 

 

PHOTO-
LINKS

YEAR

TITLE

AUTHOR

EDITOR(S) / Place

APPEARANCE

SIZE

VALUE in €’s

B-01

1640

Joodse oudheden ofte voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid deel 1

Jewish wisdom as preparations of the bible part 1

Constantin de Groot

Wilhelmus Goeree, Amsterdam

paper cover

 

 

B-02

1640

Joodse oudheden ofte voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid deel 2

Jewish wisdom as preparations of the bible part 2

Constantin de Groot

Wilhelmus Goeree, Amsterdam

paper cover

 

 

B-03

1646

Nieuwe Testament, New Testament

Translated from Greek, by decision of Staten Generaal and of Synode in Dordrecht 1618 and 1619

Hendrick en Jacob Keur, Dordrecht en M.Doornick en Wed. G. de Groot, Amsterdam

leather,

locked messing

 

 

B-04

1648

De Godsdienst der oude christenen

The religion of the old christians

Salomon Bor, predikant te Zeist

Abraham van Someren, Amsterdam

leather

 

 

B-05

1655

Scherm en Schilt der kinderen Godes, Shield of Gods’ children

Rudolphus Petri

Weduwe Marten Jansz. Brant, Amsterdam

leather

 

 

B-06

1660

Tractaet van de kennisse Jesu Christi, Tractaet of the knowledge  Jesu Christi

Johan Wall B.D. Dienaar God

 

leather

 

 

B-07

1661

Afbeeldingen van het oude Romen, Images of ancient Rome

Translated from Italian by Iacob van Meurs

 

parchment

 

 

B-08

1667

Navolginge Christi , De imitiatione Christi

Thomas à Kempis

 

parchment

 

 

B-09

1676

Biblia

Translated from Greek, by decision of Staten Generaal and of Synode in Dordrecht 1618 and 1619

J. v. Someren, A. Wolfgang, M. de Groot, H. en D. Boom, Amsterdam

leather, gilt-edged

 

 

B-10

1676

Het vernieuwde Paradijs-Hofken vol Christelycker Deugd en andere gebeden, The renewed paradise-garden with christian blessings and other prayers

Johan Arent, Generaal superintendent des Vorstendoms Lunenburg

 

parchment

 

 

B-11

1685

Schriftuirlijke verklaaring ende Godvrugtige Betragting over de Predicatie Christi op den Berg , The written explanation and religious  observations about the Predication Christi on the Mountain

Rumoldus Rombouts

 

parchment

 

 

B-12

1685

Den heyligen oorlog, The holy war

Joannes Bunjan

Joannes Boekholt, Amsterdam

leather

 

 

B-13

1688

Versameling van Predikaatsien, Collection of  sermons

Frederik Spanheim

Johannis Verbessel, Leiden

leather

 

 

B-14

1692

Paulus te Athene, Paulus in Athens

Arnold Moonen, predikant te Deventer

Albert Fronten, Deventer

parchment

 

 

B-15

1699

De Vol-Geeltigen WERKEN van Salomon Rusting, Med. Doct. bestaande in LUST en ONLUST in den HEMEL; Aran en Titius Gemetamorphoseert. Wapenstryt tusschen AJAX en ULYSSES, Als mede APOLLOS MAJESTEYT, ondergang der Goden op Jupiters Verjaar-Feest en Vaersen van Dionysus Cato, beneffens D’ILLIADEN van HOMERUS, Ulisses in Pheaka.

Salomon van Rusting

 

parchment

 

 

B-16

1700??

Tyd-Wyser, Time Table

?

?

 

 

 

B-17

1701

Biblia Hebraica

 

Gerardus Borstius, Franciscus Halma, Amsterdam Guilielmus van de Water,

Leather, gold-printed, gilt edged

14,3 x 8,5 cm

 

B-18

1704

De evangelische Jesaia, De evangelist Jesaia

Abraham Hellenbroek

Adriaan van Dyk, Rotterdam

parchment

 

 

B-19

1707

Palamedes

Joost van den Vondel

Pieter Brakman, Amersfoort

No cover

 

 

B-20

1709

Sermoonen van den seer eerw Heer Rumoldus Backx, Sermons of Rumoldus Backx

Rumoldus Backx

Petrus Jouret, Antwerpen

leather,

gold-printed back

 

 

B-21

1715

The habits of the Israeli as an example for a perfect REPUBLIC

Andries van Damme

Amsterdam

 

 

 

B-22

1715

Biblia sacra, Old & New testament

Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in Néderduitsch vertaeld door A.V.S. Priester, L. der Godgeleerdheit in de Hógeschoole van Leuven

Theodorus vanden Einde, Utrecht

leather,

gold-printed back

 

 

B-23

1740

Gereformeerde Schatkamer der Gebeden, Voorbiddingen, en Dankzeggingen, Reformation Treasures of prayers, Sermons and Thankgivings

n.n.

Gerrit Bom, Amsterdam

cardboard

 

 

B-24

1741

Biblia, The whole bible (Verenigde Oostindische Compagnie VOC)

Translated from the original languages, by decision of Staten Generaal and of Synode in Dordrecht 1618 and 1619

Jacob en Hendrik Keur, Dordrecht

leather,

locked messing, bronze

 

 

B-25

1742

Redenvoeringen over verscheide stoffen, Speeches on various subjects

Pater Abraham van st Clara, hof-prediker van zijn Roomsch-Keizerlyke Majesteit

Uit het Hoogduitsch vertaald. HW. van Welbergen, Amsterdam

leather

 

 

B-26

1745

De brief des apostels Paulus aan de Phippenseren, The letter apostels Paulus to thee Phippenseren

De hooggeleerden, wytberoemden heere Jacob Elsner, predikant te Berlijn

Jan van Lee, Haarlem

leather,

gold-printed back

 

 

B-27

1746

Historie der Omwentelingen in Vaderlandsche Gesprekken voor Kinderen, History of changes in patriotic discussions with children

Johannes Hazeu, C. zn

Van Vliet en Hazeu, Amsterdam

cardboard

 

 

B-28

1747

Ouderdom, Buytenleven, en Hofgedachten op Sorghvliet

Jacob Cats

Johannes Allert, Amsterdam

 

 

 

B-29

1747

Kort begrip van de Leere der Waarheyt, A short understanding of the theory of truth

Jacob Kat

Jan Hartig, Amsterdam

leather

 

 

B-30

1748

Statenbijbel, National bible

[if !supportEmptyParas] [endif] engravings from Johannes Luiken

Nicolaas Goetzee, Gorcum

lleather, brasslock

 

 

B-31

1748

De eenzame spraeken, de Meditatien en het hand-boekjen van den H. Augustinus alsmede het Boek van Geloof, Hoop en Liefde

Vertaald

Dominicus vander Ween, Gent

leather,

gold-printed back

 

 

B-32

1750

New Testament

[if !supportEmptyParas] [endif]

Dordrecht

leather,

gold-printed

gilt-edged

 

 

B-33

1754

Praalwonderen, Poetic show of Dutch wonders (part 6)

[if !supportEmptyParas] [endif]

[if !supportEmptyParas] [endif] Embden

Leather, locked messing

 

 

B-34

1754

Neuntägige Andacht

[if !supportEmptyParas] [endif]

Joh. Georg Felner, , Freiburg

 

 

 

B-35

1763

Wintergroen, eerste deel

P. Abraham a St Clara

Steven van Esveldt, Amsterdam

parchment

 

 

B-36

1763

Graduale Romanum

[if !supportEmptyParas] [endif]

T. Crajenschot, Amsterdam

leather,

gold-printed

gilt-edged

 

 

B-37

1763

Abrahams Loof-hut, Eerste deel , Abrahams booths,

Pr Abraham van st Clara, Augustiner des Barvoeters-Ordens, en Roomsch-Keizerlyke hof-prediker

Gerrit ten Boekelaar, Amsterdam

paper

 

 

B-38

1763

Abrahams Loof-hut, Tweede deel Abrahams booths,

Pr Abraham van st Clara, Augustiner des Barvoeters-Ordens, en Roomsch-Keizerlyke hof-prediker

Gerrit ten Boekelaar, Amsterdam

paper

 

 

B-39

 

1763

Abrahams Loof-hut, Derde deel Abrahams booths,

Pr Abraham van st Clara, Augustiner des Barvoeters-Ordens, en Roomsch-Keizerlyke hof-prediker

Gerrit ten Boekelaar, Amsterdam

paper

 

 

B-40

1765

De Honing-Bije , eerste & tweede deel, The Honey Bee

A.J.E.K.T.D.v.A.F

Abraham Ferwerda, Leeuwarden

leather,

gold-printed back,

 cardboard

 

 

B-41

1769

Uitbreiding va, en aanmerkingen over den brief aan de Galatiërs

[if !supportEmptyParas] [endif]

Göttingen, 30 Maart 1769

parchment

 

 

B-42

1773

Bildergeographie

Christoph Riegel

Christoph Riegels Nürnberg

cardboard

 

 

B-43

1773

Bildergeographie

Christoph Riegel

Christoph Riegels Nürnberg

cardboard

 

 

B-44

1774

Bybesche Ophelderingen uit oostersche en andere Reisbeschryvingen

Frieder. matt. Lufft, diaconysus te Fürth

Hendrick Backhuysen, Amsterdam

parchment

 

 

B-45

1777

Biblia

[if !supportEmptyParas] [endif]

Dordrecht

leather, gold-printed

gilt-edged

 

 

B-46

1777

Lusthof der Ziele, Pleasure Ground of the soul

Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen

T. Crajenschot, Amsterdam

gold-printed leather, gilt-edged

 

 

B-47

1795

Gebete und Betrachtungen

 

Heinrich GottliebPetsch, Neudietendorf

leather

 

 

B-48

1805

Geistliches Liederkästlein

M. Philipp Friedrich Hillen

August Friedrich Maklot, Stuttgart

leather

9,7 x 11,5 cm

 

B-49

1805

Geistliches Liederkästlein, zweiter Theil

M. Philipp Friedrich Hillen

August Friedrich Maklot, Stuttgart

leather

9,7 x 11,5 cm

 

B-50

1813

Lettres a Emilie-1 -2-3

C.A.  Demoustier

Robert, Paris

leather,

gold-printed back

13,9 x 9 cm

 

B-51

1814

Télémacques 1-

Fénélon

Thédore Desoer, Paris

leather,

gold-printed back

9,5 x 7,5 cm

 

B-51

1814

Télémacques -2

Fénélon

Thédore Desoer, Paris

leather,

gold-printed back

9,5 x 7,5 cm

 

B-52

1819

Christelijke gezangen voor openbaare Godsdienstoefening

 

J.C. Sepp & Zn. Amsterdam

leather, gold-printed

gilt-edged

17,8 x 10,7 cm

 

B-53

1823

Conte a ma jeune famille

 

 

 

 

 

B-54

1823

Kort Begrip der Bijbelsche geschiedenis, schoolboekje

Bernardus Verweij

D. du Mortier en zoon, Leiden, J. de Lange, Deventer, J. Oomkens, Groningen

paperback

 

 

B-55

1830

Veillees

 

 

 

 

 

 

1850

De Bragelonne

Alexandre Dumas

Meline, Bruxelles

leather,  cardboard

gold-printed back

14,8x 10 cm

 

B-56

1832

l’ Histoire Grècque racontée a mes élèves

G. Engelberts Gerrits

G. Portielje, Amsterdam

leather,

gold-printed back,

 cardboard

16,4 x 10,4 cm

 

B-57

1832

Nieuwe Testament

 

Nderl. Bijbel Compagnie, Amsterdam, J. Brandt & Zn, de Erven Wed. F.G. onder de Linden, N. de Gyselaar, P. Z. en P. proost, haarlem, Joh Enschede & Zonen

leather, gold-printed

gilt-edged

 

 

B-58

1832

Neues Christliches Schaßkästlein

 

Joh. Friedrich Steintopf, Stuttgart

cardboard

 

 

B-59

1832

Histoire Grecque

 

 

 

 

 

 

1834

Musée des familles, Lectures du soir

 

Aux bureaus du musée des familles, Paris

 

29,5 x 19,5 cm

 

B-60

1842

Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte, deel 1 t/m 4

E. van Löben Sels

De erven Doorman, ‘s Gravenhage

cardboard

leather  gold-printed back,

 

 

B-61

1842

Fables De La Fontaine et des commentaires

De La Fontaine

Mme Tastu, Bruxelles

leather, cardboard

 

 

B-62

1843

Christophilus, Christelijk jaarboekje voor 1844

Godsdienstvrienden

J.F. Thieme, Nijmegen

leather, gilt-edged

 

 

B-63

1853

Oeuvres

Moliere

H.Bechhold, Frankfurt

 

 

 

B-64

1856

Homer’s Werke (Erster u. zweiter Band)

Joh. Heinrich Doss

Gottascher Verlag, Augsburg

 

 

 

B-65

1868

Fables (ill.: Gustave Doré)

De la Fontaine

Libr. de L. Hachette, Paris

Red-leather/gold

 

 

B-66

1858

Pensees Pascal

 

 

 

 

 

B-67

1869

J.P. Hebel’s Werke (Erster u. zweiter Band)

J.P. Hebel

Grotesche Verlag, berlin

 

 

 

B-68

1872

De Genestet Album, Teekeningen

W. Molkenboer

A. Akkeringa, Leeuwarden

paper

 

 

B-69

1875

The ordeal of Richard Feverel (2parts0

George Meredith

B. Tauchnitz, Leipzig

 

 

 

B-70

1878

Far from the madding crowd

Thomas Hardy

B. Tauchnitz, Leipzig

 

 

 

B-71

1880

Worte für’s Leben

Ill. Felix Joerdens

Arnoldische Buchh. Leipzig

Leather, red/gold

 

 

B-72

1881

Blüthen u. Perlen Deutscher Dichtung

 

G. Rümpler, Hannover

 

 

 

 

1882

Gedachten eener Koningin, met gedenkboek

Carmen Silva

Gebr. Binger Amsterdam

Linnen, goudopdruk

10,5 x 8,7 cm

 

B-73

1883

Der singende Luther

 

Hofbuchh. MeidingerBerlin

 

 

 

B-74

1885

Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlansche Familiën (3 dln.)

A.A. Vorsterman van Oijen

J.B. Wolters, Groningen

Red-leather/gold

 

 

B-75

1888

Oeuvres completes

Moliere

Calmann Levy, Paris

 

 

 

B-76

1892

Der Trompeter von Säkkingen

Joseph Viktor von Scheffel

J.V. von Scheffel, Stuttgart

 

 

 

B-77

1897

Tom Sawyer

Mark Twain

B. Tauchnitz, Leipzig

 

 

 

B-78

1898

Deuxieme Amour

Paul Bourfet

Alphonse Lemerre, Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEREAFTER REPLICA

REPLICA

REPLICA

 

 

 

B-975

1910

Die Dürer Bibel, das neue Testament

 

Eichhorn Verlag, Dachau

 

 

 

B-976

1358

Book of Hours Visconti

Giovannino dei Grassi

 Biblioteca Nazionale, Firenze (I)

 

 

 

B-977

1409

De Belles Heures

miniatures made by the Brothers Limburg – originally from Nijmegen (NL)

Paris

Museum of Art, New York (USA)

 

 

B-978

1416

Très Riches Heures

miniatures made by the Brothers Limburg – originally from Nijmegen (NL)

Paris Collection Musée Condé in Chantilly (F)

 

 

 

B-979

1419

Book of Hours of Rohan

 

Paris Bibliotheque Nationale, Paris (F)

 

 

 

B-980

1440

Book of Hours, Catharina van Kleef, Duchess of Gelre (NL)

unknown Dutch artist

Utrecht

 

 

 

B-981

1477-1490

Book of Hours Maria van Bourgondië, made for one of the ancesters of the Dutch Royal Family: Engelbrecht van Nassau (May 17, 1451 –May 31, 1504), count of Nassau etc.

Nicolaas van der Goes and the frames and the text-pages by Nicolas Spierinc.

Gent?

 

 

 

B-982

1450

The Grimani Breviary

miniatures made by Hugo van der Goes et alii– originally from Zeeland (NL)

Gent Collection Biblioteca Marciana in Venice (I)

 

 

 

B-983

1477

Bible in duytsche

First printed book in Dutch

Jacob Jacobssoen van der Meer, Mauricius Yemantszoen van Middelborch, Delft

 

 

 

B-984

1659

Martelaaars soiegel der doopsgesinde of weerloose christenen, part 2

T.J. van Braght

Dordrecht

 

 

 

B-985

1681

Godtgeleerde Wercken

Menno Symons

Joannes van Veen, Dordrecht

 

 

 

B-86

1694

Human Crafts

HET MENSELYK BEDRYF

Johannes en Caspaares Luiken

Amsterdam

2 COPIES

 

 

B-987

1733

Small Image Bible Old Testament (heruitgave)

Pieter H. Schuts

PhilippusLosel, Rotterdam

 

 

 

B-988

1733

Small Image Bible New testament (heruitgave)

Pieter H. Schuts

PhilippusLosel, Rotterdam

 

 

 

B-989

1736

Small Print Bible

Hieronymus van Alphen

Gerrit Bouwman, Amsterdam

 

 

 

 

1867

Klederdrachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEREAFTER : HANDBOOKS

HANDBOOKS

HANDBOOKS

 

 

 

B-990

1967

Emblemata, Handbuch der Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts

images from 16th-17th century

J.B. Metzlersche Buchverlag,

2195 pages!

 

 

B-991

1976

Ikonen

Helmut Brenske

Schulerverlagsgesellschaft, München

 

 

 

B-992

1984

Kalenderminiaturen der Stundenbücher

Wilhelm Hanse

Callway, München

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

 

 

 

BOEKENLIJST boeken van 1640 - 1900

Dominating Cultural & Economic centres of the Netherlands have been:

Maastricht (County of Limburg) between 1000 – 1400.

Anwerpen (County of Flanders) between 1400 – 1580

Amsterdam (County of Holland) 1580 - ????

 

De Belles Heures, in the collection of Jean, Duc de Berry the Count of Berry since 1408 or 1409

Collection Handwriting Cloister , Museum of Art, NY

miniatures made by the Brothers Limburg – originally from Nijmegen (NL)

 

Très Riches Heures, in the collection of Jean, duc de Berry the Count of Berry since 1416

Collection Musée Condé in Chantilly (F)

miniatures made by the Brothers Limburg – originally from Nijmegen (NL)

with additional miniatures made by Jean Colombe on request of Duc de Savoie round 1485

 

The Griman Breviary, Collection of Cardinal Domenico Grimani (1461-1523), Patriarch of Aquileia, humanist and patron and collector of arts, acquired in Rome or Venice in 1520 from Antonio Siciliano, chamberain to the Duke of Milan and his ambassador in Flanders in 1514. One of the most famous “Breviari” or “Books of Hours” from Flanders (one of the “17 Netherlands” at that time).

Collection Musée Condé in Chantilly (F)

 

The first bible in Dutch, printed in 1477

 

Book of Engelbert of Nassau (Handpainted before 1469), painted by the Master of Maria of Burgundy

 

Book of Hours,  The Visconti Hours, Biblioteca Nazionale in Florence, painted by Giovannino dei Grassi between 1400 and 1415 fitst for Duke of Milano Giangaleazzo  Visconti and for his son Duke Filipo Maria Visconti

 

The Rohan master, Book of Hours, painted after 1419 and before 1427 possibly in Paris, now in Bibliotheque Nationale in Paris.

 

Book of Hours of Catharina van Kleef, Guennol and Morgan handwriting and painted between 1430 and 1442,

now in Pierpont Morgan libraryand George Braziller, New York.